MEDEDELINGEN

VAN BERKUM dient ingevolge de toepasselijke wet- en regelgeving te voldoen aan bepaalde vereisten voor advocaten(kantoren).

 

VAN BERKUM is een handelsnaam van Third Point B.V., de rechtspersoon waaraan de cliënt de opdracht verstrekt. Third Point B.V. is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 27361509 en heeft BTW nr NL 8215.39.486.B.01. 

 

Bij Third Point B.V. is uitsluitend Harm van Berkum als advocaat werkzaam.

 

Harm van Berkum heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten

de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

- Ondernemingsrecht (hoofdrechtsgebied)

- Fusies & Overnames (subrechtsgebied)

 

Op grond van deze registratie is Harm verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de

Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd

hoofdrechtsgebied.

 

Third Point B.V. is verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid voor de bij haar werkzame advocaten.

 

De binnen het kantoor geldende kantoorklachtenregeling is hier te vinden.

 

Harm van Berkum wordt ingeval dat hij niet in staat is de praktijk uit te oefenen vervangen door mr A.D. Lindenbergh te Rotterdam.

 

Third Point B.V. kan geen derdengelden in ontvangst nemen aangezien zij geen Stichting Derdengelden heeft.