INVESTEERDERS

Als een onderneming extern geld nodig heeft om de plannen te realiseren zijn er vele mogelijkheden zoals familie, banken, private equity fondsen en andere soorten fondsen, individuele ondernemers etc.

 

Wij helpen zowel bedrijven die geld willen ophalen als investeerders.

 

Dit gaat vrijwel altijd gepaard met kosten, vragen over zeggenschap en eigendom over de onderneming. Aan alle soorten investeerders en investeringen zitten haken en ogen die soms niet meteen zijn te overzien. Het is enerzijds belangrijk dat investeerders de onderneming zoveel mogelijk brengen (naast geld) en niet de onderneming en het ondernemerschap in de weg gaan staan en anderzijds dat investeerders zoveel mogelijk invloed hebben om hun investeringen te laten renderen.

 

Onze rol als advocaat

 

Wij helpen ondernemingen die geld willen ophalen en investeerders graag met:

  • het zoeken naar en bepalen van de beste partij
  • het voeren van besprekingen en onderhandelingen
  • het voorbereiden en uitvoeren van due diligence
  • beoordeling van toepasselijke toezichtwetgeving
  • inschakelen van en coördineren met specialisten zoals fiscalisten, accountants, notarissen en gespecialiseerde advocaten (bv arbeidsrecht, informatica, bestuursrecht, vastgoed etc).
  • het maken en documenteren van de juiste afspraken en (opschortende) voorwaarden
  • beoordeling van notariële akten (oprichting, uitgifte, overdracht, statutenwijziging etc)..

 

Wij zetten daarbij graag ook contacten uit ons eigen netwerk in om de cliënt zo goed mogelijk te helpen.